Purcell-concert, 22 nov. 2009

Op zondagmiddag 22 november 2009 om 16.00 uur gaven we een Purcell-concert in het kerkgebouw aan de Koningslaan 2 in Bussum.

Henk van Zonneveld dirigeerde en bespeelde het kistorgel. Verder verleenden de sopraan Marion van Zonneveld en de cellist Gé Bartman muzikale medewerking.

 

 

Purcell’s Funeral Music of Queen Mary, 10 april 2009

Op de avond van 10 april 2009 (Goede Vrijdag) verleenden wij medewerking aan een kerkdienst van de PKN-gemeente in Kerkcentrum De Triangel te Almere.

Capricciata zong daar onder leiding van Marion van Zonneveld de Funeral Music of Queen Mary van Henry Purcell. Dit is een deel van het programma dat we op 22 november uitvoerden.