Concert Madrigalen van Schein, 7 juni 2008

Op zaterdag 7 juni 2008 gaven wij een concert in de Wilhelminakerk in Bussum. Op het programma stonden acht vijfstemmige motetten uit het Israelisch Brünnlein van Johann Hermann Schein (1586 – 1630) en een dubbelkorig werk van Giovanni Gabrieli (ca. 1554 – 1612). Verder waren er enige instrumentale intermezzi. Medewerking werd verleend door Cees v.d. Poel (orgel), Harjo Neutkens (theorbe) en Luis Reyes Tico (violone). Dit alles onder leiding van onze vaste dirigent Henk van Zonneveld, die ook nog op het orgel actief was bij sommige instrumentale intermezzi.

Concert bij Bussum Cultureel, 30 augustus 2008

Vijf van deze motetten hebben we ook gezongen bij een optreden op zaterdag 30 augustus 2008 in de Wilhelminakerk in Bussum in het kader van Bussum Cultureel. Hier zongen we ook drie romantische a capella liederen.