Vriend

Willen we ook in de toekomst mooie concerten kunnen blijven geven, dan is hiervoor muzikale, professionele en dus kostbare ondersteuning nodig. Voor € ? per jaar kunt u vriend worden. Een goede besteding die ons helpt om het publiek in contact te brengen met mooie muziek; muziek die vaak blijft ‘hangen’.

Donateur

U kunt ons financieel steunen door donateur te worden. Voor € 25 per jaar bent u donateur.  U hebt dan gratis toegang tot onze concerten en wordt ook op de hoogte gehouden van de lopende projecten.